acc.mobil.sl.se

Sms-biljett

Från den 1 februari 2013 måste du registrera dig på sl.se/sms innan du köper din biljett. Du kan också snabbregistrera dig första gången du ska köpa en sms-biljett. Nytt telefonnummer är 076-720 10 10.  
 
När du har registrerat dig, kan du skicka ett sms till numret 076-720 10 10 koderna för din biljett.
 
I sms:et anger du:
H eller h = helt pris
R eller r  = reducerat pris (för dig under 20 år eller över 65 år)
A eller a = resa i zon A  
B eller b = resa i zon B
C eller c = resa i zon C
L eller l = länsgränspassage  
 
Du kan skriva bokstäverna i vilken ordning du vill, med stora eller små bokstäver. Så fort du skickat sms:et får du tillbaka sms-biljetten från SL. Den innehåller en kontrollkod, information om vilken typ av biljett du köpt samt hur länge den är giltig. Biljetten börjar gälla direkt och sedan en dryg timme framåt. När du kliver ombord på bussen eller passerar spärren visar du upp telefonen med sms:et.
 
Vilken zon?
Hela tunnelbanan ligger i zon A. På busshållplatsen står det på skylten vilken zon den ligger i. På många av hållplatserna och på alla stationer i spårtrafiken finns zonkartor där du kan se vilken zon du ska resa till. Du kan också använda zonsökningen för hållplatser här på mobil.sl.se. Eller ringa Kundtjänst på telefon 08-600 10 00
 
Priset?
Priset på biljetten beror på hur många zoner du reser i. En resa till helt pris kostar 36 kronor för en zon, 54 kronor för två zoner och 72 kronor för tre zoner. Reser du till reducerat pris (gäller dig under 20 eller över 65 år) kostar det 20 kronor för en zon, 30 kronor för två zoner och 40 kronor för tre zoner. Kostnaden dras på ditt kontantkort eller kommer på din telefonräkning. Till själva biljettpriset kommer den kostnad för sms som mobiloperatören tar ut.
 
Dröjer biljetten?
Normalt sett ska du få din sms-biljett på en gång, oftast inom en minut. Dröjer det ändå innan du får din biljett beror det oftast på något problem hos den operatör du ringer med. Det kan handla om att det just för stunden är något fel på mobilnätet, att du inte har någon täckning när sms:et kommer eller att inkorgen är full. SL återbetalar försenade sms-biljetter om du ringer till vår kundtjänst, dygnet runt på telefon 08-600 10 00. Du måste kontakta oss inom två veckor från köptillfället.

© 2011 SL