SL-trafikens miljöpåverkan

Resor och transporter har en stor miljöpåverkan. Genom att resa tillsammans med andra hjälper du till att minska utsläpp och energianvändning.

Men det går alltid att bli bättre. SL-trafiken strävar efter att:

Stockholms läns landstings miljöpolitiska program ligger till grund för SL-trafikens miljömål. 

För åren 2012-2016 gäller landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016. Många av målen i programmet berör SL-trafiken. Bland annat målet att 75 procent av busstrafiken ska drivas med förnybara drivmedel vid utgången av 2016.