Taxehandboken

Här hittar du taxehandboken som pdf.

Taxehandboken uppdateras löpande när ett nytt taxemeddelande som berör innehållet i skickats ut.

Du kan även hämta en sammanställning av de bilder på biljetter, intyg etc som finns med i taxehandboken.