Pendeltåg

Pendeltåg linje 48
Fel i den tryckta ficktidtabellen
Gäller från: (2018-03-19, 15:38)

I den tryckta ficktidtabellen förekommer det fel ankomsttid till Stockholm City för flera tåg på linje 48, sida 40 och 41.
Den digitala ficktidtabellen (sl.se) visar rätt information.