Pendeltåg

Pendeltåg linje 40, 41, 41X, 48
Bussar ersätter pendeltågen när Södertälje centrum är avstängt
Gäller från: (2018-06-18, 17:36)

Trafikverket utför ett banarbete samt plattformsarbete som pågår till måndag 20 augusti kl. 04:30.
Arbetet medför att inga pendeltåg går mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn samt färre avgångar mellan Södertälje hamn och Tumba. Pendeltåg på linje 41X som normalt går till/från Södertälje centrum går under denna period endast till/från Tumba.
Utöver det kommer sträckan Östertälje-Södertälje centrum vara helt avstängd nattetid under arbetets sista period: lördag 11 augusti kl. 23:30-05:00 samt 12-19 augusti (natt mot måndag-söndag) kl. 23:30-04:30.

Ersättningsbussar trafikerar sträckan Södertälje centrum-Östertälje samt mellan Södertälje centrum (vid stadshuset) och Södertälje syd.
För resenärer som reser till/från Gnesta med linje 48 sker byte till/från Stockholm City, linje 40 och 41, som vanligt i Södertälje hamn (med undantag enstaka avgångar nattetid sista veckan då buss ersätter från Östertälje). För de resenärer som reser med linje 48 och som ska till/från Södertälje centrum är det lättast att ta ersättningsbuss 48G. Observera att 48G trafikerar hållplatsen Södertälje stadshus på Nyköpingsvägen.

Bussar ersätter med två linjer:
40S: Östertälje-Södertälje centrum och omvänt.
48G: Södertälje stadshus-Södertälje syd och omvänt.

För de resenärer som reser med linje 48 och som ska till/från Södertälje centrum är det lättast att ta ersättningsbuss 48G mellan Södertälje syd och Södertälje stadshus (hållplatsen ligger på Nyköpingsvägen, ca 250 meter från bussterminalen).
Resenärer mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn hänvisas till ordinarie busslinjer.

Träplattformen i Östertälje:
Under hela morgonen och fram till kl. 13:10 används träplattformen i Östertälje för resande mot Stockholm City.
Från kl. 13:10 tills tågen slutar gå på natten används träplattformen för resande mot Södertälje hamn.

Under de nätter (sista veckan) då det är avstängt mellan Östertälje och Södertälje centrum används inte träplattformen, utan alla tåg avgår från den vanliga plattformen.

Använd sl.se eller app för att hitta den bästa resan för dig, alternativt fråga personal på tåg eller station.